PrislistePRISLISTE
Fra 1/10-2017

Trafikalt grunnkurs inkl. bøker og mørkedemo    Kr  3 200,-

KLASSE B
Kjøretimer___________________    _640,-

Sikkerhetskurs veg---------------------7 460,-
Sikkerhetskurs bane-------------------3 840,-
Baneleie NAF-----------------------------1135,-
Trinnvurderingstime---------------------640,-

Mørkedemonstrasjon                        1 500,-

Leie av bil til førerprøven--------------2 800,-

Teoritentamen pr stk (nettbasert)------40,-
Førstehjelp----------------------------------640,-
Teorikurs  4 Kurskvelder---------------1 000,-
Teknisk kontroll Bil-------------------------640,-

 PAKKEPRIS KLASSE B inneholder følgende:
Teknisk kontroll bil 3 timer
5 kjøretimer
2 obligatoriske trinnvurderingstimer
Sikkerhetskurs bane obligatorisk
Sikkerhetskurs veg obligatorisk
Leie av bil førerprøve
1 oppvarmingstime
  

SUM PAKKE   18 750,-

 Pakke må betales ved oppstart av opplæringen.

Gyldighet pakke  1 år.


NB  Vedr.  oppstart med bompenger i Fredrikstad i løpet av 2018 så vil bompasseringer bli belastet

den enkelte elev utenom pakke.

 

 


Kl. BE  HENGER

KODE 96  og BE  Ring for nærmere info


 


KLASSE A LETT - TUNG
Sikkerhetskurs obligatorisk------------------------------    
Kjøretime lett MC inkl lån av kjøredress---------------       
Kjøretime tung MC inkl lån av kjøredress-------------       
Leie av lett og tung mc til førerprøven---------------- 
Banekjøring        tung                                              
Sikkerhetskurs veg                                                  
Teoritentamen----------------------------------------------       


GEBYR TIL BILTILSYNET
Teoriprøve klasse A og Klasse B ---------------------kr. 600,- pr gang
Praktisk prøve Klasse B ----------------------------- -kr.1 040,-pr gang
Utstedelse av førerkortet -----------------------------kr. 280,- 
Praktisk prøve klasse A tung og lett -----------------kr. 1060,-pr gang
Gebyr BE                                                             Kr     885,-
MOPEDKURS     Kontakt trafikkskolen