Trafikalt Grunnkurs

Trafikalt GRUNNKURS          Kr  3 200,- inkl bøker og mørkedemo

TIRSDAG 27/2-2018  KLOKKA 1730      øvrige dager   Torsdag  1/3  Tirsdag  6/3    Torsdag 8/3  alle dager fra 1730

 

VELKOMMEN TIL TRAFIKALT GRUNNKURS Ved Martinsen Trafikkskole A/S Kurset er på 14 timer a 45 minutter. 4 kvelder.    10 timer er avsatt til trafikale temaer, 4 timer avsatt til førstehjelp. I tillegg kommer mørkedemostrasjon i  vinterhalvåret.               

¨Kurset koster Kr 3 200- inkludert materiell  og mørkedemostrasjon.  Betalingen kan gjøres via kortterminal, kontant eller du ber om å få med deg en bankgiroblankett Alle elever som deltar på grunnkurs i vinterhalvåret (i tidsrommet 31/10 - 14/3) må ha mørkekjøringsdemonstrasjon. (3 timer) De som tar grunnkurs i tidsrommet 15/3 – 31/10 må ta mørkedemonstrasjon innen utløpet av Oktober samme år for å fortsatt ha rett til å øvingskjøre.

Personer over 25 år slipper trafikalt grunnkurs, men må delta på førstehjelp og mørkedemonstrasjon.Første kurskveld må du ha med deg ditt personnummer (11 siffer) Dette for at Hafslund Trafikkstasjon (biltilsynet ) skal kunne utstede bevis på gjennomgått kurs.

Dette kursbeviset må være med senere under all øvingskjøring enten det gjelder bilopplæring MC opplæring eller mopedopplæring.